Saturday, January 7, 2017

NGIGCINE(HIDE ME) LYRICS BY SBU NOAH MTHEMBU FT JOYOUS CELEBRATION 21Wamvikela uIsrayeli ebugqilini
(You kept the Israelites safe from slavery)
Kwaba sezweni lesithembiso
(Till the promised land)
Onami ngigcine, Somandla ungigcine, o
Baba ngigcine Kuwe
(Keep me safe also in You)

No comments: