Saturday, January 2, 2016

JEZEBEL LYRICS BY ZAZA feat. SPIRIT OF PRAISENgiyayaz'imsebenzi yakho
Uthand ' ukholo noxolo lwakho
Nokubekezela endleleni le
Kodwa nje imsebenzi yakho
Ayisafani neyakucala
Into inye uJezebela lo
Sekushintshw 'imfundis 'ebandleni
Kuphahlelw'abaphansi enkonzweni
Ningenwe yini bo?
Seninalo moya walomfazi nina

UJezebela

No comments: