Wednesday, March 30, 2016

ALIKHO IGAMA MEDLEY LYRICS BY XOLILE MNCWANGO FT.JOYOUS CELEBRATION 20
Ah! Inhlanhl'engaka
(Ah! So much luck)
Yokwazana nawe 
(To know you)
Wena awulali awozeli 
(You never yawn nor sleep)
Ucabanga ngami imihla yonke 
(you always think of me always)

Amandla ngawakho 
(All power is yours)
Nobukhosi ingobakho 
(sovereignty belongs to you)
Konke kungokwakho 
(all is yours)
Wenza ngaphezu kwemicabango yethu 
(you do more than our thoughts)

akheko ofana nawe 
(No one like you)

(Chorus)
Alikho igama elimnandi njengegama lakho 
(no name as sweet as your name)
Igama lakho 
(your name)

Igama leNkosi liyiyo inqaba 
(the name of the Lord is the stronghold)
Ophephela khona uyakusindiswa 
(those who run to it will be saved)
Ohlezi kuyona akanakwesaba 
(Those who dwell in the name have no fear)
Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa 
(even when the world may shake)

(Repeat Chorus)
Ungcwele ungcwele, ungcwele uThixo 
(you are holy holy holy Lord)
Ungcwele ungcwele, uNgcwele uThixo 
(you are holy holy holy Lord)No comments: