Wednesday, March 9, 2016

NGAPHESHEYA LYRICS BY SHARON DEE FT.JOYOUS CELEBRATION 1

Ngomusa wakh'omkhulu
Uyosiholela
Embusweni wezulu

Ngaphesheya
Nom'indlela yakhe iding'umntanakhe
Ngiye khaya lakhe
Ngaphesheya


Chorus
Ngaphesheya
Ngaphesheya
Siya kuphumula
Siya kujabula
Ngaphesheya
Ngaphesheya
Nqa sifik'ezweni
Ngaphesheya

Nom'usiholela
Nasehlane elibi
Wosiphumisela
Ngaphesheya
Mlilo ukhanyisa
Nefu lisithisa
Konkhe kusiyisa
Ngaphesheya


Chorus

Sesithemba sithi
Uyosiholela
Size kwelakithi
Ngaphesheya
Jesu wosophula
Mhla sowela umfula
Khona sizoqula
Ngaphesheya


(Chorus)

No comments: