Tuesday, March 8, 2016

NKOSI NDISIMAMISE LYRICS AND TRANSLATION BY SABATHA MASOKA FT JOYOUS CELEBRATION 7

Indlela yam iyenyuka                             [My journey is heading up]
Ngibonise ukukhanya,                            [Let me see the light]
Nginguye okhulekayo,                            [For I'm the one praying]
Nkosi ngimise phezulu.                          [Lord exalt me]


CHORUS
Nkosi ngisimamiseke                             [Lord place me]
Emhlabeni olithundu,                             [On a sacred land]
Endaweni ephakeme                               [On a higher place]
Nkosi ngimise phezulu                           [Lord exalt me]
Mandiphile njalo mina                            [Let me live at all times]
Esandleni sakho Thixo,                           [Through your hand]
Ukholo lwam lungapheli,                        [My faith in you will not die]
Nkosi ngimise phezulu

CHORUS
Ngisindise Nkosi yam                             [Deliver me my Lord]
Kuzo zonk' izivunguvungu                      [From all the storms]
Zalo mhlaba                                             [Of this earth]
Ngiphakamise Jesu                                  [Exalt me Jesus]

Ngiphakamise ngiphakamise
Ngibe nawe Nkosi yam                         [So I can be with you my Lord]

When the storms of life comes
In times of tribulation
Hide me Jesus
Coz you are that solid rock
That dies for me
Way back on Calvary
For my sins
Jesus you're that solid rock
And I'm gonna wait
Until my change comes
Until my change comes
(Chorus)
Hide me Jesus, please hide me Jesus
I wanna walk with you
Every step that I take
Every step that I take
Every move that I make
Be with me
Be with me
Be with me
Don't leave me alone
Coz I need you
Right by my side
Right by my side
Walk with me, walk with me
Walk with me, walk with me
Walk with me, eh Jesu
(Chorus)

No comments: