Thursday, March 31, 2016

OLUWA LYRICS BY JABU HLONGWANE JOYOUS CELEBRATION 20
The begining and the end
There is none compared to You
Master of the universe
Master of the universe
We only bow to You,
Receive all of our praise
Master of the universe
Master of the universe
Oluwa oluwa obaye
Oluwa oluwa obaye
Bayede ngonyama, bayede Somandla
Uphakeme kakhulu, uyiNkos' ubukhulu


No comments: