Tuesday, March 8, 2016

THULA WAZI LYRICS AND TRANSLATION BY NOBATHEMBU FT. JOYOUS CELEBRATION 14

Ungekabunjwa bendikwazi                      [I knew you before you were molded]
Ndaz' inani lenwele zakho                       [I know the number of your hair]
Akukho lizwi elwimini lwakho               [There's no word you utter]
Endingalaziyo ndinguThixo                    [That I'm not aware of, as God]
Nob' izilingo zifik' endleleni                   [Tribulations may come your way]
Nob'ubomi bukudlikidla                          [Life is tearing you apart]
Ungaxhali ungesabi                                 [Don't worry nor fret]
Ngoba ndimi nawe                                   [Because I'm with you]
Hey' ndihamba nawe, thula                      [I'm walking next to you, be still]

Thula wazi, ndinguThixo                         [Be still and know, I am the Lord]
Thula wazi, ndinguThixo
Thula wazi, ndinguThixo
Thula wazi, ndinguThixo

Val' umlomo undithembe                         [Keep quiet and trust me]
Nik' idolo ukutya kwalo                           [Kneel down on your knees]
Bambelela apha kum                                [Hold on to me]
Soze ndikulahle ndikuyekele                   [I'll never leave you nor forsake you]
Nob'izihlobo zikushiya                           [Even when friends are gone]
Nob' izihlobo zihlekisa ngawe                [when friends are making fun of you]
Don't you worry, ungesabi                      [don't be afraid]
Ngoba ndimi nawe                                  [Coz I'm standing with you]
Hey' ndihamba nawe, thula

(chorus)
Endleleni yonke ndihamba nawe            [I'm walking with you all the way]
Ndihlezi nawe, ngimi nawe                    [I'm with you, standing with you]
Thula, Thula wazi ndinguThixo
(x3)
Chorus

sh!sh!sh!sh!sh!sh!sh!sh!hs!

Chorus

No comments: