Friday, May 13, 2016

NGOMBONGA LYRICS BY MTHUNZI NAMBA FT.JOYOUS CELEBRATION 16

Yonk' iminyaka
Ngombong' uMsindisi
Yonk' iminyaka
Ngombong' uMsindisi
Ngiyombonga, ngiyombonga Ngiyombonga! (Ulithemba lami)
Ngiyombonga, ngiyombonga Ngiyombonga! (Ulithemba lami)

Zonk' izinsuku
Ngombong' uS'makade
Zonk' izinsuku
Ngombong' uS'makade
Ngiyombonga ngimtuse
Ngiyombonga (Ulithemba lami)
Ngiyombonga ngimtuse
Ngiyombonga (Ulithemba lami)
Zonk' izikhathi
Ngombong' uJehova
Zonk' izikhathi
Ngombong' uJehova
Ngiyombonga ngimkhonze
Ngiyombonga (Ulithemba lami)
Ngiyombonga ngimkhonze
Ngiyombonga (Ulithemba lami)

No comments: