Wednesday, August 3, 2016

WENA UYINGCWELE LYRICS AND TRANSLATION BY BENJAMIN DUBE FEAT SICELO MOYAWena Uyingcwele
(Only You Are Holy)
Akekho Onjengawe
(For There's No One Else Like You )
Othembekile Njalo
(Who is faithful ever true )
Impilo Yami Yonke Ifakaza Ngawe
(All My Life Is a Testimony)


No comments: