Tuesday, September 27, 2016

HO LOKILE LYRICS BY TSEPO TSHOLAO ne o nkalimile motswalle
[You had lent me a friend]
Oa re putsa ka lerato
[Who loved us]
Leha pelo e utloile bohloko
[Even though the heart is hurting]
O entse thato ea hao
[Your will was done]
Ntataise Jehohva
[Lord raise me up]
Ke mofokoli wa hao
[I am your poor servant]
Ke thekeselle maotong a hao
[I am kneeling at your feet]
Wena mopholosi waka
[You are my Saviour]
Ke bepitswe ke bohloko
[Although my heart sighs in grief]
Tlholohela ya moratuwa waka
[With the longing of my beloved]
Ha ke tseke Ntate
[Father I don’t know]
Ke mpa ke ikopela matla
[But I ask for strength]
Ntumele hle ntate
[Father grant me]
Ka tiisetso le mamello
[Perseverence and patience]
Ka hohle, hohle Ke leke hore
[In all ways to say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
E ho lokile x2
[Yes, it is well]
[Repeat]
Ntate ha ke sa sepela
[Father while I stray]
Hole le lehae la heso
[Far from my home on life rough’s way]
O nthuse ke tsebe hore
[Oh teach me to say from my heart]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
Seo o nkalimileng sona
[What you had lent me]
Ha o re ke se busetse
[When yous say it is time to return it]
Ke teng ke sa leka hore
[Even then I will say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
Le ha o re ke le sale
[Even should you say I should stay away]
Le ba ratang ho fitisa
[From  those who’d forget about it]
Le mo ke sa lika hore
[Still I will try to say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
Le ha lefu le buhale
[Even though death brings misery]
Le khaola ts’iu tsaka
[And hurts my feelings]
Ke santse ke lika hore
[I will still say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
Fela ha kena le wena
[But if I have you]
Bohloko le di hlorisong
[In my pain and my sorrow]
Hohle ntate ke ntse kere
[All in all Father I say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
Le ha lefu le buhale
[Even though death brings misery]
Le khaola ts’iu tsaka
[And hurts my feelings]
Ke santse ke lika hore
[I will still say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]
Fela ha kena le wena
[But if I have you]
Bohloko le di hlorisong
[In my pain and my sorrow]
Hohle ntate ke ntse kere
[All in all Father I say]
Ho lokile, ho lokile
[It is well, it is well]

No comments: