Thursday, October 20, 2016

MAKABONGWE/ANGIMBONI LYRICS BY NCEBAKAZI NKANSU FT. JOYOUS REWIND 2011

Makabongwe njal' uJesu
Owahlatshwa eGolgotha
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah amen
Owahlatshwa eGol'gotha
Hallelujah, hallelujah
Hallelujah amen
Angimbon' omunye
Olingana nawe
Entlizweni yami
Uyabusa Jesu
Angimbon' omunye
Olingana nawe
Entlizweni yami
Uyabusa Nkosi

No comments: