Wednesday, October 12, 2016

NGIZAKUBULELA LYRICS BY HLENGIWE DLAMINI FT. JOYOUS CELEBRATION 11

Ngizakubulela kuye owangihawukela
Ngoba uthando lwakhe lunami impilo yam' yonke
(x2)
Insindiso yakhe ikumi ngasosonke isikhathi
Uwehlisela amathamsanqa umphefumlo wami
Ngizakubambelela kuye kuze kufike usuku
Ngeke ngiyikhonze eny' iNkosi
Nguwe kuphela umhlengi wami
Insindiso yakhe ikumi ngaso sonk' isikhathi
Uwehlisel' amathamsanqa umphefumlo wami
Ngizakubambelela kuye kuze kufike usuku

No comments: