Tuesday, November 29, 2016

NAMHLA NKOSI LYRICS AND TRANSLATION BY ZAZA FT JOYOUS 12


Namhla Nkosi ngiyamangala
(Today I am amazed O God)
Umangibheka emuva
(when I look back to my Past)
Kube wena wawungenami
(If you were not by my side)
Ngabe ngafel’ endleleni 

(I could have died on the way)

(Repeat)
Chorus:
Nkulunkulu uthado lwakho 

(Oh God, your Love)
Kithina bantu lukhulu 

(To us people, is great)
Wanikela ngendodana 

(you even gave up your only son)
Halleluya siyabonga 

(Hallelujah I thank you)


(Repeat)
Verse 2:
Sangena lapho kuthiwa 

(I’ve been in places where I was told)
Ongene khon’ akaphumi 

(“If you enter here, there is no way out,”)
Saphuma lapho kuthiwa 

(and have left places where people said)
Akuphunywa akuphunywa 

(There is no way out,there is no way out)

(Repeat)


Kube wena nkosi wawungenami 
(If you were not by my side)
Ngabe ngafel’ endleleni 

(I could have died on the way)

No comments: