Monday, December 5, 2016

INGAKHO NGICULA LYRICS BY SFISO NCWANE
Yingakho ngicula ngihlabelela
(The reason I sing and shout)
Ngob'uJesu wehla wangiphakamisa
 (Jesus came down and lifted me up).
 Bengingaba yini baba kube wena wawungenami?
(What would I be Lord without you?)
Ngabe angizange ngibe lapho ngikhona namhlanje
(I would not be where I am today)

No comments: