Monday, December 5, 2016

KOLUNGISWA NGUWE LYRICS BY MQOBI NXUMALO FT JOYOUS CELEBRATION 21


Sekuyakhuphukela
Amehl' asebuthuntu
Indlel' ayibonakali
Ubumnyama buhlasele
Sele sewenz' umusa
Sihaqe ngobungcwele
Uliland' ibandla lakho
Umhlaba wonakele

No comments: