Thursday, February 9, 2017

MWEYA MUTSVENE LYRICS BY MIN. MICHAEL MAHENDERE AND DIRECT WORSHIP


ndinokudai X3
(I love you)

Mweya Mutsvene
(holy spirit)
oh
ndinokudai X3
(oh I love you)
Mweya Mutsvene
(holy spirit)

ndinokudai X3
(I love you)

Mweya Mutsvene
(holy spirit)
oh
ndinokudai X3
(oh I love you)
Mweya Mutsvene
(holy spirit)

ndimi mweya mweya wamwari
you are the spirit of God
mweya azere nesimba
the spirit filled with power
rokutibatsira hupenyu hwangu
to help me in my life
Ndinokudai Mweya mutsvene

Ndinokudai, ndinokudai, ndinokudai Mweya Mutsvene Oh... Ndinokudai, ndinokudai, ndinokudai Mweya mutsvene Bata ruoko rwangu ndifambe newe Vhura meso angu ndiwone zvemweya Nzeve dzangu dzigokunzwa Undiratidze nzira dzashe Ndinokudai, ndinokudai, ndinokudai Mweya Mutsvene Oh... Ndinokudai, ndinokudai, ndinikudai Mweya Mutsvene

No comments: