Thursday, March 23, 2017

EGOLGOTHA LYRICS BY SPIRIT OF PRAISE OF FEAT. ROFHIWA


Egogoltha laphalala igazi olemvana
(in Golgola the blood of the lamb was shed)

Egolgotha laphalali 'gazi lemvana
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana

 Egolgotha laphalali 'gazi lemvana
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana

Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi
Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi

Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi
Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi

Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi
Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi

Zathi gunxu zahlala phansi zalila inyembezi
Zathi gunxu zahlala phansi zalila inyembezi

Zathi gunxu zahlala phansi zalila inyembezi
Zathi gunxu zahlala phansi zalila inyembezi

Egolgotha laphalali 'gazi lemvana
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana

Egolgotha laphalali 'gazi lemvana
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana

Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi
Emlanjeni wase Babylon zalila inyembezi×2

Zathi gunxu zahlala phansi zalila inyembezi
Zathi gunxu zahlala phansi zalila inyembe
Egolgotha laphalali 'gazi lemvana Zathi gunxu

1 comment:

Noche Calvin said...

Great song.. I love Spirit of Praise... Praise the name of Jesus...