Sunday, March 19, 2017

KUBO BONKE OTHIXO LYRICS AND TRANSLATION BY JOYOUS CELEBRATION 17


Kubo bonke oothixo
[Amongst all gods]
Akekh' onje ngaye
[There is no one like Him]
UJesu nguye yedwa
[It's Jesus alone]
Obusa phezu kwezinto zonke
[Who reigns on top of everything]
UJes' uye yedwa
Onokubongwa
[To be praised]
UJes' uye yedwa
Onokubongwa
Kubo bonke ooThixo
Akekh' onje ngaye
UJesu nguye yedwa
Obusa phezu kwezinto zonke
UJes' uye yedwa
[Nguye yedwa, nguye yedwa]
Onokubongwa
[Akekh' omunye]
UJes' uye yedwa
Onokubongwa


Akekh' omunye ongcwele ophakeme
[There's no one else holy and exalted]
Aakekh' omuny' onobubele njengaye
[There's no one else so kind like Him]
A...(Akekh' omunye)
Kekh' omunye (Akekh' omunye)
Ongcwele (Akekh' omunye)
Ophakeme
A...(Akekh'omunye)
Kekh' omuny' o...(Akekh'omunye)
Nobubele njengaye
Nobubele nje ngaye

No comments: