Monday, April 3, 2017

UNAMI NJALO LYRICS BY NQUBEKO MBATHA


Wena jesu unami njalo
sonk iskhathi unami
koze kube phakad' unami njalo
ukuphila kwami

Somandla Thixo wemikhosi
masilalela wena Thixo bawo
linamndla lona izwi lakho
lisekela umhlaba nokudaliweyo

linamandla izwi lakho
Mhlab' ubiza kuwe
kepha awungikhohlwa ukuphila kwami

wena Jesu(unami njalo)
Sonk' iskhathi(unami)
mihla ngemihla(unami njalo)

No comments: