Thursday, March 10, 2016

PHIND'UKHULUME LYRICS AND TRANSLATION BY NONHLANHLA MDLULI FT.JOYOUS REWIND 2011

Phind' ukhulume moya oyingcwele              [Speak once again holy spirit]
Phind' ukhulume Nkosi yam                         [Speak once again my Lord]
Phind' ukhulume moya oyingcwele
Phind' ukhulume Nkosi yam                        
 [Speak once again my Lord]

Ngoba zonk'√≠zono ebengizenza                     [Because all the sins I've been doing]
Namhla zisobala ebusweni bakho                 [Today the will appear before you]
Phindukhulume moya oyingcwele
Phindukhulume Nkosi yam                           [Speak once again my Lord]
Phindukhulume Thixo ndimamele                [Speak once more God I'm listening]
Phindukhulume Nkosi yami                          [Speak once again my Lord]
Phindukhulume Thixo ndimamele                [Speak once more God I'm listening]
Phindukhulume Nkosi yami                          [Speak once again my Lord]

(Chorus)

Khuluma, khuluma,
khuluma Nkosi yam                                       [Speak my Lord]

Ndithi khuluma nami                                     [I say speak to me]

Thetha nami, thetha nami ndimamele
Thetha nami Nkosi yam
Khuluma khuluma
Khuluma nkosi yam
Khuluma ndimamele
Khuluma nkosi yam
Thetha nami ndimamele
Thetha nami ndimamele
Thetha nami Jehova wami

Thetha nami Msindisi wam                              [Speak to me my savior]
Thetha nami Nkosi

Ngoba zonke                                                      [Because all]

(Chorus)

No comments: