Wednesday, March 2, 2016

UFANELWE LYRICS BY SPIRIT OF PRAISE

Ezulwini izingelosi                                              (Angels in heaven)
Zidumisi ubukhulu bukakrestu                       (they praise the greatness of Christ)
Zikhothama zithula nemighele                        (they bow and take off their crowns)
Zith’ufanelwe ubukhosi                                     (saying He is worthy to be lord)
Ufanelwe ukubongwa                                         (you are worthy of the honor)
Ufanelwe ukudunyiswa                                     (you are worthy of the praise)
Nko’ujesu uyingewele                                        (lord jesus you are holy)
Akekho ofana nawe                                             (there is none like you)
Bontu bonke masidumiseni                             (all nations let’s praise )           
Ubukhulu bukajehova                                        (the greatness of God /Jehovah)
Sikhothama sicule nezingelosi                       (the greatness of God /Jehovah)

Zith’ufanelwe ubukhosi                                   (saying He is worthy to be lord)
Ufanelwe ukubongwa                                      (you are worthy of the honor)
Ufanelwe ukudunyiswa                                   (you are worthy of the praise)
Nko’ujesu uyingewele                                     (lord jesus you are holy)
Akekho ofana nawe                                          (there is none like you)


{ Nko’ujesu uyingewele                                  (lord jesus you are holy)
Akekho ofana nawe                                       (there is none like you)x4}No comments: