Friday, April 8, 2016

WONGIGCINA LYRICS BY TAKESURE ZAMAR NCUBE FT. JOYOUS CELEBRATION 20Kulezinsuku zokugcina
Baningi abalahlekayo
Nkosi Jesu ngiyacela
Uzungigcine nami
Wongigcina ngci emuseni
Wongigcina ngci emuseni
Ngizocasha, ngizocasha
Emuseni wakho
Ebunzimeni, ebuhlungwini, ekuguleni
Sezingihanqil' izitha
Nkosi Jesu ngiyacela
Uzungigcine
Ndichengetedzeyi munyasha
Ndichengetedzeyi munyasha
Ndichahwanda , ndichahwanda
Munyasha dzenyu


No comments: