Tuesday, May 24, 2016

AKUKHO OKUNGENZEKI LYRICS AND TRANSLATION BY XOLILE MNCWANGU FT.JOYOUS 17


Akukh' okungenzeki kuye
[Nothing is impossible to Him]
Akukh' okungenzeki
Akukh' okungenzeki kuye
Akukh' okungenzeki

Hlal' othandweni, hlal' okholweni,
[Stay in his love, stay faithful]
Hlala ezwini lakhe
[Stay in His word]
Hlal' ethembeni, hlal' entandweni
[Be hopeful, stick to His will]
Akukh' okungenzeki
Konke kuyenzeka kuye
[All is possible to Him]
Konke kuyenzeka
Konke kuyenzeka kuye
Konke kuyenzeka
Wena hlal'
Kuyenzeka, Kuyenzeka
Kuyenzeka
Kholwa kuJesu, konke
[Believe in Jesus, everything]

[Repeat]
Kuyenzeka, Kuyenzeka
Kuyenzeka
Akukho okungenzeki kuye
Akukho okungenzeki
Look at me now I've got joy
Unspeakable joy
Konke kuJehova kuyenzeka
Just call upon His name
Say Lord
Akukho okungenzeki kuye
Hay' akukho okungenzeki
Hallelujah
Oh akukh' okungenzeki kuSomandla
KuSonini-nanini
KuSmakade Wezulu
Oh akukho akungenzeki

No comments: