Tuesday, May 24, 2016

NGUYE LYRICS AND TRANSLATION BY MTHUNZI NAMBA FT.JOYOUS 17


Likhona ithemba kuye uJesu
[There's hope in Jesus]
Woza kuye manje
[Come to Him now]
Ungathembi abantu balomhlaba
[Don't trust anyone on earth]
Beka kuye njalo
[Trust in Him always]

Ngoba nguye nguye inkosi enothando
[Because He is the loving God]
Nguye uThixo nguye
[God is indeed]
Inkosi enenceba
[The merciful God]
Hlala kuye ukholo lwakho lume njalo
[Dwell in Him and your faith shall not shift]

No comments: