Tuesday, August 30, 2016

MWANA WA MUSUMBI LYRICS BY WILBERFORCE MUSYOKA


Mumo waku umbianie
(Vayii kavinda mwana wa musumbi eew'a wauni
Unyamaaw'a ni kwolya kiw'u kithimani) x2
Avitukaw'a akanewa kila ukwenda x2

Nundu wa mumo wa kiusumbi
Nundu wa mumo wa nyumba ya kiusumbi
Nienda Mumo(nienda mumo)
 na wendeesyo munene wa Ngai x2
(Mwana wa Musumbi eetisye
 kyongo kya Yoana muvatisi ki isaanini ,
na aetewe ni kwithiwa ni Mwana Wa Musumbi.
Nenge Mumo wa Kiusumbi)

Tunyamaaw'a ni kulea kumanya
Tuthinaw'a ni kulea kumanya
Tunyamaaw'a endwa ni kulea kumanya
Tunyamaaw'a muno ni kulea kumanya
Twi syana sya usumbi Mbai ya uthembi mbailu
Tunyamaaw'a muno no kulea kumanya
Twi syana sya usumbi syusuitwe ni Mumo
Na wendeesyo munene Wa Ngai

Nienda mumo(mumo waku)
na wendeesyo munene wa Ngai
(Hallelujah, Twienda Mumo Wa Ngai
ula wikalaa tene na tene,
ula utonya utuvikya vala kisomo kitaatuvikya)

Chorus
Mumo waku mwa Yesu umbianie
Nienda mumo waku Yesu wakwa mwa umbianie
(Chorus)
A nienda mumo mumo mumo mumo waku mwa umbianie
(Chorus)
Wiani wakwa nienda mumo mwa waku mwa umbianie
(Chorus)
Winini wakwa nienda mwa mumo umbianie
(Chorus)
Winini wakwa mumo mwa waku mwa umbianie
(Chorus)
Musyini wakwa mumo waku mwa umbianie
(Chorus)
Amaitha mokila mumo mwa waku umbianie
(Chorus)
Ivinda ya matatwa nienda mwa mumo umbianie
(Chorus)
Kwisila mumoni waku miundani yakwa kukethiwa ngetha
(Chorus)
Kwisila mumoni waku ndaviti atwaie mwiitu wa musumbi
(Chorus)
Nenga mumo wa kwovea ndeto yaku na myamulo ngooni yakwa
(Chorus)
Nenga Mumo Mumo mwa waku mwa umbianie
(Chorus)
Kwisila mumoni waku Mose aeaiwe nyimbani ya asumbi
(Chorus)
Kwisila mumoni waku Esita atwikie mwa muka wa musumbi
(Chorus)
Kwisila mumoni waku mwakani ni kwata kyama kya uthi na ndeke
(Chorus)
Kwisila mumoni waku winenga Yesu mwa muka museo
(Chorus)
Kwisila mumoni waku indo syakwa syi syaa mavatha
(Chorus)

No comments: