Tuesday, August 30, 2016

NETEELETE NIKWONE LYRICS BY WILBERFORCE MUSYOKA

(Waneenie na Hannah Mwiai we,
wamwia mwakani nonginya akwone) x2
(Syathi na mavinda syi mokoni maku,
na neteelete onakwa nikwone) x2
Ta Batimayo nienda nikwone na metho,
 neteelete onakwa nikwone eh

Neteelete onakwa nikwone, (niw'aa andu maikusia)
Neteelete onakwa nikwone, (nenge ukusi Yesu)
Neteelete onakwa nikwone, (nienda nakwa Yesu)
Neteelete onakwa nikwone

(Hallelujah,
Yesu neteelete nikwone ta Batimayo,
 Hallelujah, nonete ndwikiwa ngew'a ou)
(Nisisya maunduni makwa nyie,
ta Esekieli ngona mavindi)x2
Neteelete onakwa nikwone we,
mwa na neteelete onakwa nikwone
Nienda Mwiai wakwa wiyonanie we,
nundu neteelete onakwa nikwone
Maunduni makwa Yesu nikwone nyie,
nienda Mwiai wakwa nikwone ehh

Neteelete onakwa nikwone, (niwe mwene utonyi)
Neteelete onakwa nikwone, (nenga uumisyo Yesu)
Neteelete onakwa nikwone, (numiisye Yesu)
Neteelete onakwa nikwone, (Ninakithetheesyo)

(Hallelujah,
vika vandu wie Yesu numweteelete,
eka kweteela anyanyau,
 eka kweteela Mwendwa,
eka kweteela andu ala angi,
Yesu ni mwikiiku)
Uyukilya aini ukambani,
neteelete onakwa nikwone
Nienda Mwiai wakwa wiyonanie we,
niine ngwinie na utonyi Wa veva
Uyukilya aini ukambani,
ndukolwe ninye nienda nikwone
Nienda Mwiai wakwa wiyonanie we,
niine ngwinie na utonyi Wa veva
Nundu neteelete onakwa nikwone we,
mwa na neteelete onakwa nikwone ehh

Neteelete onakwa nikwone, (Massiah wakwa we)
Neteelete onakwa nikwone, (Ngai mwene utonyi)
Neteelete onakwa nikwone, (meko maku manene)
Neteelete onakwa nikwone

Niumbula na ndeto sya kanywa wakwa,
kana mwakani nithi na ngali
Niumbula na ndeto sya kanywa wakwa,
kana mwakani nonginya ngwone
Niathana na ndeto sya kanywa wakwa,
usuitwe ni utonyi Wa veva
Kana mwakani mwendwa wimwona Ngai,
kana mwakani nonginya umwone,
Niathana na ndeto sya kanywa wakwa
kana mwakani nonginya umwone eh

Neteelete onakwa nikwone, (Massiah wakwa)
Neteelete onakwa nikwone, (Usuitwe ni utonyi)
Neteelete onakwa nikwone, (kutie ungi taku)
Neteelete onakwa nikwone

(Hallelujah, nonginya tumwone mwakani,
kwa kunia Yesu moko moko moko moko moko, hallelujah)
Oh nienda nikwone, nienda nikwone
Yesu nienda nikwone, nienda nikwone
Thayuni wakwa nienda nikwone, nienda nikwone
Yesu nienda nikwone, nienda nikwone
Onakwa nienda, nikwone we, nienda nikwone
Yesu nienda nikwone na metho, nienda nikwone
Eh nienda nikwone we, nienda nikwone
Witawa Emmanuel Ngai vamwe nakwa Yesu, nienda nikwone
Witawa Ngai mwene utonyi, nienda nikwone
(None kwoko kwaku Massiah,
Hallelujah, kutie ungi taku Massiah,
kwoko kwaku nikutonya kutangiia,
kwoko kwaku kwi utonyi, Hallelujah)

No comments: