Thursday, November 17, 2016

MOYA LYRICS BY LEBO SEKGOBELA


moya moya moya moya
oh o latele ,o lateleli  moya,
moya moya moya moya
o latele o lateleli
oh moya moya (moya) x2

lentswe Lentswe lentswe lentswe
olatele moya. x2
lentswe
latela ngwana ko kgaye

No comments: