Thursday, November 17, 2016

ZUNDITHWALE LYRICS AND TRANSLATION BY TSHWANE GOSPEL CHOIR

Zundithwale nakaloku
(Carry me always)
Ngezo ngalo zobubele
(With thine hands full of love)
Sendiziphosa kuwe
(I submit myself to You)
Nkosi Yesu ndiphuthume
(Lord Jesus take charge)
Izixhobo zam ziwile (All my weapoons) Zithathiwe nguSathane
(Are now possesed by Satan)
Xandiyekelelwa Nguwe
(If You let me go)
Ndophalala njengamanzi
(I will perish like water)

No comments: