Saturday, January 7, 2017

THEKO YA LONA LYRICS BY SEKGOBELA


Theko ya lona e feta ya selefera le gauta
( its cost is more than that of silver and gold)
Ke lengolo le monate le tswang mane mahodimong
( its a nice(beautiful) letter that comes from heaven)
Le ngoletsoe nna ke ntate hore ke be le bophelo
(its written for me by God so i may have life)

 chorus
kere theko ya lona
( oh its cost(worth))
Hale phirimile.. onneya boroko... ke lala ke mo tshepile
(At night.. He gives me rest(sleep). I rest trusting in Him).

NB:This is from another sotho hymn. Bophelo ke wena fela.. fela.. fela..
(You are the only ,only only life)
Referring to God Empa batho ha ba tsebe
(But people do not know)

1 comment:

Anonymous said...

Beautiful song