Monday, February 6, 2017

OH NGIYAZI LYRICS AND TRANSLATION BY JOYOUS CLEBRATION 18


Oh ngiyazi ngingubani kuy' uJesu
[Oh I know who I am in Jesus]
O ngiyazi ngingani kuy' uJesu
[I know my agenda with Jesus]
Vesi number 1 kwabaseRoma 8
[Verse number 1 Romans 8]
Akusekh' ukulandwa kubo abakuJesu
[There is no condemnation for them in Jesus]
Vesi number 7 kumaHubo 4
[Verse number 7 Psalms 4]
Ungigcwalisile ngayo injabulo
[You fill my heart with joy]
Oho oho oho oho
Ungigcwalisile ngayo injabulo

No comments: