Saturday, February 4, 2017

YIMI LONA LYRICS BY CHUMANI NGOJO FT. NUPRAIZENgimi phambi kwakho
Ngiphakamis' izandla zam
Ngikunik' uzuko lwakho
Yimi lon Thixo wam
[repeat]

Ohooo, ohooo, ohoooo, ohooo x2

Ngiyabong', ngiyabonga x4
Uyingcwel', wen' uyingcwele x4
Uphakem', wen' uphakeme x4
Bayeth', sithi bayethe! x2

No comments: