Tuesday, April 25, 2017

BAYEDE KUWE LYRICS BY XOLILE MNCWANGO JOYOUS CELEBRATION 21


Bayede ngonyama kaJuda
Sithi Bayede, Bayede kuwe
Uyingcwele Jehovah ufanelwe ukubongwa
Siyakukhothamela, sithi Bayede Bayede kuwe.
Sidumisa wena, sidumisa wena
Bayede, Bayede kuwe

No comments: