Monday, April 3, 2017

KANA MWEYA MUTSEVENE LYRICS AND TRANSLATION BY ZIMPRAISE


Kana mweya mutsvene agara pamusoro pangu,
(when the holy spirit has come upon me)
ndichatamba sadhavidha,
(i will dance like how david danced)
ndichaimba samirriam
(i will sing like mirriam did)
ndotamba, tamba,ndotamba iwe
( i will dance,dance,i will dance)
ndichatamba sadhavidha,
(i will dance like how david danced)
ndoimba,imba,ndoimba iwe,
(i will sing ,sing,i will sing)
ndichaimba samirriam
(i will sing like mirriam did)

Kana mweya mutsvene agara pamusoro pangu,
(when the holy spirit has come upon me)
ndichatamba sadhavidha,
(i will dance like how david danced) x3

ndotamba, tamba,ndotamba iwe
( i will dance,dance,i will dance)
ndichatamba sadhavidha,
(i will dance like how david danced) x2

Kana mweya mutsvene agara pamusoro pangu,
(when the holy spirit has come upon me)
ndichaimba samirriam
(i will sing like mirriam did) x3

ndoimba,imba,ndoimba iwe,
(i will sing ,sing,i will sing)
ndichaimba samirriam
(i will sing like mirriam did) x3

vana vapharaoh vamunoona ava
(these children of pharaoh that you see)
shuwa hamuchazovaoni zve
(you will never see them again)
vaida kuti tiparadzwe
(they wanted us to perish)
asi ndivo vaparadzwa nemvura
(but now its them that have been destroyed by water)
vaida kuti ndinyadziswe
(they wanted me to be humiliated)
asi ndivo vanyadziswa
(but its them that have been humiliated)
vaida kuti ndipusiswe
(they wanted me to be shamed)
asi ndivo vapusiswa
(but its them that have been shamed)

ndotamba, tamba,ndotamba iwe
( i will dance,dance,i will dance)
ndichatamba sadhavidha,
(i will dance like how david danced) x2

No comments: