Saturday, April 22, 2017

NDOYEDA LYRICS BY ZAMAR NCUBE FT.JOYOUS CELEBRATION 21


Nhai amai Bernard, udzai Shylet audze mai Given, kuti ndaenda, handichadzoka
Handichauye manheruka, tsanangurirai small house, kuti VaNcube vaenda, vakazo... tendeuka
Ndoyenda, Ndoyenda
Ndoyenda tichaonana

Kana munhu atendeuka,
tarira auya kuna Jesu,
zvekare zvapfuura, zvapfuura
The old is gone, but the new has come
The old is dead and the new is born
Aiwa ndakafa ini, kufa muzvivi,
ndave kurarama munaJesu,
Ndaenda, tichaonana
Ari kuimba ndeumwe
Ari kushaura munyowani
Wamaiziva akashaika
Akafa, kufa muzvivi
Am not a sinner
I dont remember
Dont talk to me
Talk to my lawyer
Ropa rake richataura
Enda kwaari pedzeranai
Handizvizive ini
(Satan siyana neni)

No comments: