Sunday, January 10, 2016

MWEYA WASHE LYRICS AND TRANSLATION BY ZIMPRAISE

Mweya  washa uripamusoro pangu (the spirit of the lord is upon me)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x6

Naye jesu,tinoenda kure                   (with jesus ,we will keep  going further)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2

Nawo mweya tinoenda kure,   (with the holy spirit ,we will keep going further)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2

Repeat  above all

Igore,rezvapupu                                (it’s a year of testimonies)
Wakandizodza ,kushumira shoko (He has anointed me to preach the gospel)x2

Hakuna huRwere                          (there shall be no sickness)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2

Hakuna kuChema(there will be no tears)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2


Hakuna huRombe,                           (there will be no poverty)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2

Ini ndinobudirira                             (I will prosper)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2

Iwe ndinobudirira                             (you will prosper)
Wakandizodza ,kushumira shoko,(He has anointed me to preach the gospel)x2

No comments: